Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU BIM KARTA

 

 1. Obecná ustanovení

Věrnostní program BIM KARTA je provozován a vlastněn Družstvem CBA CZ se sídlem Průmyslová 3062/5, 787 01  Šumperk, IČ 268 08 951, zapsaným v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1678 (dále jen „Družstvo“).

Věrnostní program je určen zákazníkům členských prodejen Maloobchodní sítě CBA s.r.o. zapojených do tohoto věrnostního programu. Seznam zapojených prodejen je k dispozici na www.cba.cz nebo www.bimkarta.cz.

Principem je sbírání bodů za nákupy v zapojených prodejnách a jejich následné uplatnění při nákupu cenově zvýhodněného zboží zařazeného do věrnostního programu.

Registrací také zákazník dostává možnost získat a) různé slevové poukazy či poukazy na zboží zdarma či za zvýhodněnou cenu, b) nižší ceny na vybrané výrobky a c) personalizované nabídky zboží.

 

 1. Členství v programu

Účastníkem programu může být fyzická osoba starší 18 let s adresou doručování na území České republiky, která se zaregistruje na www.bimkarta.cz. Registrací v programu BIM KARTA zákazník souhlasí se všeobecnými podmínkami a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

Lze užívat pouze jeden účet, vícenásobné členství není možné.

Účastníkem programu nemohou být zaměstnanci Družstva a provozovatelé a zaměstnanci zapojených prodejen.

Členství v programu je zdarma.

Podmínkou členství je plná registrace.

 

 1. Registrace do programu

Registrace do programu probíhá dvěma způsoby.

 1. Vyzvednutí plastové karty na prodejně a následné dokončení registrace prostřednictvím bimkarta.cz.

V tomto případě si zákazník vyzvedne plastovou kartu, tzv. BIM KARTU, na prodejně zapojené do programu. Na tuto kartu se již načítají body za nákupy. Do 30 ti dnů od prvního použití karty je nutné se zaregistrovat do programu na www.bimkarta.cz. V rámci této registrace zákazník uvede i číslo plastové karty a tím dojde k jejímu propojení s vytvářeným účtem.

 1. Registrace přímo na bimkarta.cz.

Druhým způsobem je registrace přímo přes www.bimkarta.cz. Po vytvoření registrace je zákazníkovi vygenerovaná elektronická karta. Elektronická karta bude k dispozici v zákaznické zóně, dále bude zákazníkovi zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v registraci odkud je možné elektronickou kartu nahrát do aplikace Google Pay nebo Apple Wallet.

K jednomu zákaznickému účtu je možné přiřadit až 5 karet v jakékoliv formě.

E-mailová adresa uvedená při registraci nesmí být přiřazena k žádnému jinému účtu. Pokud zákazník při registraci uvede e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jiné kontaktní údaje, které mu nenáleží, nebo pokud použije dočasnou e-mailovou adresu, jedná se o porušení pravidel programu BIM KARTA.

Registrací získá zákazník přístup do své zákaznické zóny.

 

 1. Pravidla a princip věrnostního programu

Za každých 200 Kč nákupu v prodejnách zapojených do programu, při předložení plastové nebo virtuální karty, bude na tuto kartu účastníkovi připsán jeden bod. Body se přičítají na zákaznické konto účastníka, ke kterému je přiřazena příslušná karta.

V případě, že zákazník při nákupu nepředloží BIM KARTU, body nebudou přičteny a nelze toto vymáhat ani zpětně.

Do nákupu, z nějž plyne nárok na přičtení bodů, nebudou započítány vratné obaly a cigarety.

O stavu bodového konta bude účastník informován na účtence nebo bude k dispozici v zákaznické zóně účastníka.

Nasbírané body může účastník uplatnit k nákupu zboží z věrnostního programu.

Kompletní přehled zboží věrnostního programu bude k dispozici v zákaznické zóně. Informace o zboží bude k dispozici také v zapojených prodejnách, seznam však nemusí být v tomto případě kompletní.

Zboží z věrnostního programu si účastník vybere v zákaznické zóně a zarezervuje si ho na vybranou prodejnu. Vybraný výrobek bude zpravidla do 3 pracovních dnů od provedení rezervace doručen na prodejnu a připraven k vyzvednutí. Účastník bude vyzván k vyzvednutí rezervovaného zboží prostřednictvím sms nebo emailem. Rezervace bude platná po dobu 7 dnů, poté bude zrušena.

Zboží z věrnostního programu si lze také vybrat a zakoupit přímo na prodejně zapojené do programu, pokud prodejna zboží nabízí.

Pravidla pro získání zboží z věrnostního programu – požadovaný počet bodů a doplatek pro zákazníka bude uveden u každého výrobku v zákaznické zóně a na propagačních materiálech k programu.

Zboží zařazené do věrnostního programu je možné získat pouze v množství obvyklém pro osobní spotřebu. Není možné takto získané zboží dále prodávat. V případě zjištění tohoto zneužití je Družstvo oprávněno uživatele z programu s okamžitou platností vyloučit.

Do věrnostního programu BIM KARTA je možné převést body z předchozích věrnostních karet CBA, a to nejpozději do 31.3.2021. Převod bodů lze uskutečnit při nákupu předložením obou karet současně nebo při první registraci do zákaznické zóny.

 

 1. Zákaznická zóna

Registrací do programu získá zákazník přístup do zákaznické zóny. V zákaznické zóně nalezne účastník důležité informace.

Zákaznická zóna je neveřejná část a přístup do zákaznické zóny je chráněn uživatelských loginem a heslem. Účastník je povinen bezpečně uchovávat své přístupové údaje a neumožnit přístup do svého účtu cizím osobám.

Zákaznická zóna obsahuje:

 • Osobní údaje o zákazníkovi, které poskytl v rámci registrace jako subjekt osobních údajů, poté, co byl seznámen se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů správce těchto údajů
 • Aktuální bodové konto
 • Seznam produktů zařazených do věrnostního programu
 • Účtenky za nákupy, při kterých účastník použil zákaznickou kartu přiřazenou ke svému účtu
 • Seznam zákaznických karet přiřazených k danému účtu
 • Poukazy

 

 1. Poukazy

Družstvo může registrovaným uživatelům poskytnout poukazy s výhodami, které může uživatel uplatnit při nákupu.

Poukaz může být vydán v těchto podobách:

 • Papírový poukaz
 • Virtuální poukaz v mobilu
 • Poukaz v e-mailu
 • Poukaz v zákaznické zóně

Poukaz zákazníka opravňuje k uplatnění procentní slevy nebo hodnotové slevy. Poukaz může být jednorázově použitelný nebo opakovaně použitelný. Konkrétní podmínky včetně doby platnosti poukazu budou vždy uvedeny na každém konkrétním poukazu.

Při odstoupení od smlouvy se poukaz aktivuje a lze jej znovu použít.

Hodnotu poukazu nelze vymáhat.

 

 1. Reklamace

Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na kartu BIM KARTA musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nebude brán zřetel.

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy, budou mu body ze zákaznického konta v odpovídající hodnotě umazány.

 

 1. Ukončení členství

Členství lze ukončit žádostí odeslanou na adresu bimkarta@cba.cz. K ukončení členství dojde do 30 ti dnů od obdržení žádosti.

Družstvo si vyhrazuje právo ukončit členství účastníkovi a smazat body z účtu účastníka, pokud účastník nepoužil svoji BIM KARTU po dobu 24 po sobě jdoucích měsíců.

Družstvo si vyhrazuje právo ukončit členství účastníkovi a smazat body z účtu účastníka v případě, kdy existuje důvodné podezření na podvodné a neoprávněné jednání zaměřené na získání bodů neoprávněným způsobem nebo pokud byly porušeny všeobecné obchodní podmínky.

 

 1. Závěrečná ustanovení

BIM KARTA je vlastnictvím Družstva a smí ji používat pouze koncoví zákazníci. Družstvo si vyhrazuje právo odečíst všechny body z osobního účtu účastníka, které byly získány za nákupy určené k obchodním účelům. Družstvo si také vyhrazuje právo odečíst body z účtu účastníka v případě, kdy existuje důvodné podezření na podvodné a neoprávněné jednání zaměřené na získání bodů neoprávněným způsobem.

V případě ztráty plastové karty nás kontaktujte na bimkarta@cba.cz.

DRUŽSTVO CBA CZ je oprávněno tato pravidla kdykoliv jednostranně změnit. Změněná pravidla nabývají okamžitou platnost po jejich uveřejnění na www.bimkarta.cz.

Družstvo CBA CZ jako pořadatel věrnostního programu si vyhrazuje právo upravit pravidla této akce, včetně její délky, či akci odvolat a to tak, že změnu vyhlásí na www.bimkarta.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.12.2020.